تهران: پیک موتوری (هزینه ارسال پس کرایه)

سایر شهرها: تیپاکس (هزینه ارسال پس کرایه)